Privacy Protection


  • Osobní údaje jsou společností Trustav s.r.o. zpracovávány v souladu s nařízením GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
  • Správcem osobních údajů je společnost Trustav s.r.o., se sídlem K Popelce 2399/4, 150 00 Praha, IČO: 25031716, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C140864/MSPH.
  • Účelem zpracování osobních údajů pro marketingové účely je poskytování výhodných obchodních nabídek, nabídek zboží či služeb obchodních partnerů společnosti Trustav, nabídek obchodních schůzek a ostatních činností, které jsou součástí informací sdělených při udělování souhlasu. Právním základem zpracování osobních údajů pro marketingové účely je buď souhlas udělený subjektem údajů, případně oprávněný zájem společnosti Trustav či třetí strany. Forma udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů může být telefonická, korespondenční či písemná. V případě ústní podoby může společnost Trustav pořizovat hlasový záznam pro případné prokázání udělení souhlasu.
  • Osobní údaje mohou být poskytnuty interním dodavatelům společnosti Trustav či jiným důvěryhodným dodavatelům, kteří pro Trustav zajišťují marketingovou či obchodní činnost.
  • V případě zpracování osobních údajů na základě poskytnutí souhlasu se zpracováním máte právo tento souhlas omezit či zcela odvolat. V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti Trustav máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování.
  • Máte právo požadovat od společnosti Trustav přístup ke zpracovávaným údajům, požádat o jejich opravu nebo výmaz. Současně máte právo požadovat omezení zpracování či přenos osobních údajů k jinému správci. Proti společnosti Trustav můžete podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů jsou pověřená osoba: JUDr. LENKA PTÁČKOVÁ MELICHAROVÁ e-mail: LEPT@seznam.cz U tohoto pověřence můžete uplatňovat práva uvedená výše.
  • Pro více informací o zpracování osobních údajů nebo pro případné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné využít e-mailovou adresu trustav@trustav.cz.
  • Další informace a celý text oznámení o zpracování osobních údajů:
Informace o zpracování osobních údajů
Společnost TRUSTAV s r.o., IČ: 25031716, sídlem: K Popelce 2399/4, Praha 5, PSČ: 150 00
se zavazuje přistupovat k poskytnutým osobním údajům a citlivým informacím zodpovědně a důsledně je chránit. S osobními údaji všech nakládáme plně v souladu s právními předpisy a všechny osobní údaje odpovědně zajišťujeme.
Dovolujeme si Vás seznámit se základními prvky ochrany osobních údajů v naší společnosti, s Vašimi právy v oblasti GDPR i s možností obrátit se na nás, pokud budete chtít svá práva v oblasti GDPR vůči nám uplatnit nebo podat stížnost.

I. PRÁVNÍ PODMÍNKY SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zpracováváme v souladu legislativou České republiky a Evropské unie. Jsou to zejména tyto právní a jejich prováděcí předpisy:
(a) nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“),
(b) Zákon č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, v platném znění,
(c) zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění,
(d) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

II. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME
Zpracováváme pouze takové údaje, abychom Vám mohli dodávat a montovat naše výrobky a odebírat zboží od našich dodavatelů za účelem výroby a montáže našich výrobků, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy.

Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

Základní identifikační údaje
Základní identifikační údaje jsou součástí každé smlouvy, kterou s námi uzavíráte. Patří mezi ně, například jméno a příjmení, datum narození a adresa bydliště. U podnikatelů IČ a adresa sídla.

Kontaktní údaje
Mezi kontaktní údaje patří e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresa.
Pouze s Vaším souhlasem (viz níže) můžeme zveřejnit Vaše fotografie ve firemním zpravodaji nebo na internetových stránkách společnosti TRUSTAV s r.o.

III. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracování bez nutnosti Vašeho souhlasu
Zpracování na základě plnění právní povinnosti
Společnost TRUSTAV s r.o. zpracovává osobní údaje z důvodu plnění svých povinností stanovených právními předpisy. Jedná se zejména o: daňové, účetní a pracovněprávní předpisy, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákon č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Dále je zpracování nezbytné pro vyřizování reklamací dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.
V případě Vaší poptávky zboží a služeb od Vás požadujeme a následně zpracováváme následující osobní údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní adresa, adresa stavby.
Výše uvedené údaje je nutné zpracovat za účelem vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vám vznesený dotaz.
Dále Vaše údaje zpracováváme na základě smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme. V takovém případě není vyžadován Váš přímý souhlas s uchováním a zpracováním Vašich osobních údajů a poskytnutí těchto údajů nemůžete odmítnout. Pokud byste údaje poskytnout nechtěli, nemohla by být s Vámi smlouva uzavřena.

Zpracování s Vaším souhlasem
Společnost TRUSTAV s r.o. může pouze s Vaším výslovným souhlasem zpracovávat Vaše fotografie za účelem jejich zveřejnění ve firemním zpravodaji nebo na internetových stránkách společnosti. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti TRUSTAV. s r.o.

IV. DOBA, PO KTEROU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY
Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu a závazků ze smluvního vztahu plynoucích. Po ukončení smluvního vztahu a vypořádání veškerých závazků plynoucích či souvisejících se smlouvou (např. z důvodu vyřízení reklamací nebo vedení soudního, správního nebo rozhodčího řízení) uchováváme Vaše osobní údaje nezbytně nutnou dobu, a to po dobu 5 let od ukončení smluvních vztahu.
V případě, že osobní údaje zpracováváme za účelem vytvoření nabídky, budou tyto údaje zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Vámi a společností TRUSTAV. s.r.o., nejdéle však 1 rok od Vaší poptávky.
V. JAKÉ SUBJEKTY MAJÍ PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM
Za účelem zajištění kvality našich výrobků a služeb je nutné, aby k Vašim výrobkům měli přístup i další třetí subjekty. Jedná se o právní nebo daňové kanceláře a další osoby, se kterými máme za účelem ochrany Vašich osobních údajů uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

VI. VAŠE PRÁVA
Máte zejména právo na poskytnutí informace o osobních údajích, které o Vás shromažďujeme a zpracováváme, o jejich účelu a povaze zpracování, o příjemcích osobních údajů, a to na základě své písemné žádosti.
Máte dále právo požadovat vysvětlení v případě pochybností, zda jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s legislativními požadavky, a bude-li to oprávněné, tak i nápravu chybného stavu.
Další Vaše práva jsou:
právo svůj souhlas kdykoli odvolat (i po odvolání souhlasu můžeme zpracovávat osobní údaje v případech, kdy to ukládá zákon, nebo v případech, kdy je to nutné pro plnění smlouvy, nebo pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů;
právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů;
právo osobní údaje opravit či doplnit;
právo požadovat omezení zpracování;
právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
právo požadovat přenesení údajů;
právo na přístup k osobním údajům;
právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
právo podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz;
Vaše práva či dotazy vůči nám můžete uplatnit na následujících kontaktech:
TRUSTAV s.r.o.
Jan Syrový, prokurista
K Popelce 2399/4, Praha 5, PSČ: 150 00
E-mail: trustav@trustav.cz
Informace o cookies
Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies. Jejich nastavení upravíte odkazem „Nastavení cookies“. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Nastavení cookies
Povolit vše
Nastavení cookies

Používáme cookies.
Soubory cookie používáme k analýze údajů o našich návštěvnících, ke zlepšení našich webových stránek, zobrazení personalizovaného obsahu a k tomu, abychom vám poskytli skvělý zážitek z webu. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies.
Funkční cookies
Trvale zapnuto
Tyto cookies jsou potřeba kvůli správnému fungování webu, bezpečnosti, správnému zobrazování na počítači nebo na mobilu, fungujícímu vyplňování i odesílání formulářů a podobně. Technické cookies nelze vypnout, protože by web dál nefungoval správně.
Analytické a výkonnostní cookies
vyp.
zap.
Analytické a výkonnostní cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Čím víc lidí má statistické cookies zapnuté, tím lépe můžeme naše stránky optimalizovat, aby více odpovídaly tomu, co lidé na webu dělají.
Personalizované cookies
vyp.
zap.
Díky použití personalizovaných souborů cookie Vám budeme moci nabízet inzeráty podle vašich zájmů a vypisovat obsah webu přímo Vám na míru.
Reklamní cookies
vyp.
zap.
Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli připomenout nabídky, které jste si prohlíželi na našich stránkách i jinde na internetu: na Facebooku, na Googlu nebo třeba na Seznamu. Díky tomuto souhlasu neuvidíte více reklam, ale uvidíte hlavně reklamy, které odpovídají vašemu hledání. Souhlas s těmito cookies lze kdykoliv odvolat.


Potvrdit nastavení